mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Katastrální území: Benátky u Litomyšle

GPS: 49°51'17.352"N, 16°19'48.301"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hrutov
Na Hradisku
HradiskoBenátky

Hradiště z raného středověku se nachází na malé terasovité ostrožně východně od obecního úřadu v Benátkách.

Výběžek zhruba lichoběžníkového tvaru je přístupný od východu. Západní strana je ukončena strmým srázem. Severní a jižní část přechází směrem k východu do teras, které na konci opevněné plochy zanikají. Opevněná plocha zabírá 1,5ha a vymezuje jí pozůstatek hradby v podobě valu.

Opevnění východní strany sestávalo z hlavní hradby s vnějším příkopem a v menším stejnou vnitřní soustavou. Dnes je tato hradba patrná ve formě terénní vlny. Lépe se zachovalo opevnění jižní části, kde hradba dosahovala původních rozměrů o 5,5m šířky s čelní kamennou plentou mocnou 2,2-2,4m. Dnes je k vidění val s množstvím kamenů, který je hustě pokryt vegetací. Plocha jihovýchodně od hradiště byla zřejmě jeho předhradím, snad opevněným.

Hradiště pravděpodobně sloužilo k ochraně Trstenické stezky, která probíhala přímo pod ním. Někdy bývá ztotožňováno s lokalitou Hrutov, známou z písemných zpráv z let 1055 a 1167.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika