mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Katastrální území: Bílenec

GPS: 50°7'51.113"N, 13°29'3.148"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Vlčí Hora
Vlčí kopecBílenec

Jihovýchodně od Bílence, nad Bíleneckým potokem, se na rulovém kopci zvaném Vlčí nachází skromné pozůstatky pravěkého hradiště.


Vlčí hora je podlouhlý kopec západo-východního směru. Hradiště zaujalo její západní část, kterou vymezuje až 40m vysoký skalnatý sráz nad Bíleneckým potokem. Na vrcholové plošině se nachází množství skalek a velkých balvanů.

Přístupnou východní stranu přeťalo dvojnásobné opevnění, které vymezilo plochu o výměře téměř 6ha. Vnitřní opevnění má podobu šíjového valu, který je poškozen cestou a dalšími recentními zásahy. Před valem probíhá nevýrazný vnější příkop. Jen několik metrů vně šíjového opevnění probíhá další opevňovací linie. Sestává z nevysokého valu a spíše tušeného příkopu. Vnější val se na okrajích ostrohu svahů stáčí k západu. Severní část se po několika desítkách metrů přimyká ke skalnímu útvaru a jeho další pokračování není v terénu patrné. Jižní část se stáčí k východu, mírně sestupuje svahem, až se vytrácí. Jižní průběh valu je kamenitý, kamenná destrukce je pozorovatelná i v přerušení vnitřního valu cestou.

Nálezy z plochy hradiště přísluší neolitu, eneolitu, starší a střední době bronzové a době halštatské. Datování opevnění není známé, ale lze spekulovat nad dobou bronzovou, neboť hradiště je velice podobné hradišti na vrchu Pišťák u Řevnic, které patrně tomuto období přísluší.

Od konce minulého století po dnešek je hradiště narušováno nelegálními výkopy a detektorářskými zásahy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika