mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Bor u Březnice

GPS: 49°33'19.351"N, 14°0'21.765"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hrochův Hrádek

-------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29644/2-2377Bor - Hrochův Hrádek

Na levém břehu Vlčavy (Skalice), nedaleko soudobého významného hradiště Šance u Počapel se nachází menší raně středověké hradiště.

Bylo zbudováno na nevysoké ostrožně a opevnění vymezilo 1,1ha velkou plochu. Vzhledem k nevalným přírodním podmínkám muselo být opevněno po celém obvodu. Nejpřístupnější východní strana byla zabezpečena nejsilnějším opevněním.

Val zde dosahuje výšky až 3m a podél něj ještě probíhal vnější příkop (v roce 1988 byl částečně zavezen). Na zbylých stranách se dochovaly pozůstatky po hradbě v podobě terénní hrany a nevysokého valu nad ní.

Ve 14.století byla na konci ostrožny vybudována věžovitá tvrz Hrochův Hrádek, která pozůstatky staršího hradiště využila patrně jako předhradí. V roce 1874 byla postavena železniční trať, která na jihovýchodě protíná val a podél jižní strany hradiště vede k jihozápadnímu cípu, kde v těsné blízkosti gotické tvrze přetíná cíp ostrohu.

Z plochy byly získány také nálezy z eneolitu a přelomu mladší a starší doby železné. Hradiště tu bylo založeno nejspíše na konci 10.století a osídlení trvalo až do počátku 13.století. Předpokládá se jeho souvislost s nedalekým silně opevněným hradištěm u Počapel.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika