mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Blansko
Katastrální území: Boskovice

GPS: 49°28'58.195"N, 16°39'34.221"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 92501/7-366Boskovice

Jižně nad Boskovicema, v poloze Bašta, mezi starším a novějším vrcholně středověkým hradem, se nachází rozměrná valová fortifikace, u které se předpokládá pravěké stáří.

Návrší mírně převyšuje Boskovický hrad a nachází se severozápadně od něj v místech starší středověké fortifikace (která byla později přebudována na předsunutou baštu) a v přilehlém severovýchodním prostoru. Opevněnou plochu vymezují vysoké svahy ze všech stran, nejlépe je přístupná přes sedlo od západu. Vnitřní využitelná plocha dosahuje 2ha (včetně plochy později přestavované ve vrcholném středověku). Podél severozápadní, severní a severovýchodní strany ji vymezuje val postavený na terénní hraně a pod ním ho doprovází příkop, který byl vybudovaný ve svahu. Opevnění je ve svém severovýchodním průběhu poškozeno cestou a mladšími recentními zásahy, po obvodu západního cípu bylo přestavěno ve vrcholném středověku. Na jižní straně opevnění chybí. Není jasné, zda do plochy hradiště patřila i jihovýchodní plocha, na které dnes stojí hrad Boskovice, terén zde je zcela převrstven a původní situace se nedá rekonstruovat.

Opevnění bylo dříve považováno za středověké, čemuž se nelze divit, ve středověku byla plocha jistě využívána. Archeologickým výzkumem ale byla doložena jeho příslušnost do pravěku. Nálezy jsou datovány do slezské fáze kultury lužických popelnicových polí pozdní doby bronzové a do horákovské kultury z doby halštatské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika