mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha - západ
Katastrální území: Bratřínov

GPS: 49°50'23.415"N, 14°20'42.577"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Hradisko
AskalonaBratřínov - Askalona

Nad známou trampskou osadou Askalona se nachází ostrožna s pomístním názvem Hradisko, či Hradiště. Bylo-li místo v dřívějších dobách opevněným hradištěm, nebo nikoliv zatím není jisté. Některé indicie však naznačují, že spíše ano, odpověď by dal až archeologický výzkum.

Trojúhelníkovitou ostrožnu vymezuje na východě strmý sráz nad tokem Kocáby. Na jižní a západní straně spadá sráz k vodoteči, která jihovýchodně pod ostrohem vtéká do Kocáby. Podobně je tomu i podél severovýchodní strany, zde však není převýšení tak velké. Jediný přístup vede po 110m široké šíji od severovýchodu. Ta si dochovala samostatnou parcelaci a do nedávna se na ní nacházel les.

Žádné stopy po případném opevnění v prostorách šíje nejsou patrné. Jinak je tomu na některých místech obvodu ostrožny. Na jihu se ve svahu, kousek pod vrchní plošinou, nachází nevýrazná terasa. Podél velké části severozápadní strany se nachází výrazné terasy neznámého původu. Jedná-li se o pozůstatky fortifikace nedokážu s jistotou říci, ale vzhledem k relativní přístupnosti této strany by zde musela být.

Na ortofotomapě je patrná obloukovitá linie, vymezující západní část (snad akropoli). Povrchovým sběrem byly zachyceny 2 nezdobené tlustostěnné střepy, datovatelné snad do raného středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika