mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Březí u Říčan

GPS: Akropole 50°1'24.32"N; 14°41'56.08"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

V Šancích
Na Šancích
Šance
Staré Šance

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35298/2-2207Březí u Říčan

Halštatské hradiště nepravidelně lichoběžného tvaru se nachází na ostrohu nad pravým břehem Výmoly. Severně od obce Březí v poloze zvaná Staré Šance, či V Šancích.

Ostroh je na jihozápadní, a západní straně vymez strmým svahem k Výmole a na severovýchodní straně roklí pravobřežního přítoku. Převýšení nad Výmolou činí 16-22m, nad roklí 19-21m. Přístup na ostroh vede od jihovýchodu a je přepažen dvojitou šíjovou fortifikací. Vnitřní prostor má výměru 2,3ha, dvojité šíjové opevnění zabírá celkem 0,7ha.

Vnější val o délce 163m dosahuje výšky až 2m a šířky až 8m, příkop před ním je při hloubce 1,25m široký okolo 5m. Vnější val i příkop vedou až ke krajům ostrohu, v severním cípu se celá fortifikace stáčí v tupém úhlu a navazuje na ni terénní vlna, která probíhá 5-8m pod hranou hradiště po celém jeho obvodu. Vnitřní val má délku necelých 140m, na severu vyznívá asi 5m od terénní hrany, na jižní straně dokonce 17m od hrany. Val má až 10m šířku a výšku do 2,4m. I vnitřní val na vnější straně doprovází příkop o šířce až 6m a hloubce do 1,5m. Koruny valů jsou od sebe vzdáleny 21 - 28m.

Od konců vnitřního valu vybíhají nízké terasy, které vymezují oválný vnitřní prostor o výměře 1,3ha. Na severozápadní straně se přimyká až k hraně svahu nad Výmolou, do svého prostoru nezahrnuje jazykovité výběžky ostrohu v severním a jihozápadním cípu. Toto vymezení vnitřního prostoru zatím nebylo v literatuře identifikováno, nezdá se však, že by se jednalo o terasy vzniklé pozdější zemědělskou činností.

Na hradišti byl dosud proveden pouze jeden větší archeologický výzkum, jeho výsledkem bylo jeho datování do pozdní doby halštatské. Půdními vrty bylo zkoumáno i opevnění, zdá se, že hradba měla dřevohlinitou konstrukci. Nálezy přepálené hlíny a drobných kamenů naznačují, že hradiště podlehlo požáru. Přes šíjové opevnění prochází recentní lesní cesta a v současné době je opevnění poškozováno motorkáři, v důsledku jejich bezohledné činnosti jsou na valech vyježděné až 0,5m hluboké koleje.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika