mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Katastrální území: Březí u Šebestěnic

GPS: 49°50'28.885"N, 15°21'10.633"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Nad (U) Doudovským mlýnem
Bozdišský lesBřezí u Šebestěnic

Nad Doudovským mlýnem, jihozápadně od Březí se nachází málo známý opevněný objekt, který dosud nebyl datován. Podle vizuální podoby se jedná o hradiště, může však jít i o objekt, který chránil zdejší montánní činnost ve středověku.

Opevnění zaujalo úzký cíp ostrohu nad meandrem Vranidolského potoka u jeho soutoku s Klejnárkou a blízké předpolí ostrohu. Na severní, západní a jižní strany je ostroh vymezen strmými srázy, místy skalnatými, do údolí Vranidolského potoka. Výrazně se rozšiřující východní strana je přístupná po rovině. Ostroh je v délce zhruba 140m velmi úzký, jeho posledních 90m tvoří skalní hřebínek. V místech kde se ostroh náhle rozšiřuje se tyčí vyvýšenina. Patrně proto, že skalní hřeben a členitá plocha před ním nebyly příliš vhodné k osídlení, ohrazuje opevnění i 1,3ha velkou plochu před ním.

Opevnění má podobu 200m dlouhého, do oblouku vedoucího valu, který je v některých částech lemován vnějším příkopem. Val je nejlépe patrný v jižní části, v délce 60m, kde vede od jižní hrany svahu k potoku až k cestě, která jej přetíná. V tomto úseku je také nejlépe patrný vnější příkop (někdy je zmiňováno zdvojení valu v tomto úseku, vnější val je ale vytlačený materiál z cesty, která zde kdysi vedla). Za cestou vede val podél lesa v délce 80m a v tomto úseku je často poškozen, příkop zde není příliš patrný, v severní části tohoto úseku je v části zavodněn. Závěrečných 50m valu a příkopu vede opět lesem. Končí před lesní cestou, která vede po hraně terénu nad svahem ke Klejnárce.

Celková využitelná vnitřní plocha dosahuje 1,6ha, v jihovýchodní části je porušena pozůstatky patrně středověké těžby. Přes hradiště probíhá několik cest, především ve střední části je terén pro tyto cesty upraven.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika