mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Katastrální území: Březno u Loun

GPS: Akropole 50°21'27.71"N; 13°43'11.67"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Šachtách

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 43765/5-1150Březno

Hradiště o výměře 1,5ha s nálezy kultury únětické a pozdní doby halštatské. Nachází se na ostrožně severo-jižního směru, západně od obce Březno.

Nad pravým břehem Ohře. Lokalitu těžce poškodila stavba železnice a poté i silnice. Obě komunikace vedou napříč přes opevněnou plochu.

Příčný val kultury únětické je rozorán do značné šíře, přesto je dobře čitelný. Halštatské hradba byla minimálně 8m široká, komorové konstrukce s čelní kamennou zdí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika