mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Katastrální území: Bosonohy

GPS: 49°11'14.221"N, 16°30'35.349"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

HradiskoBrno Bosonohy

Severozápadně od Bosonoh se nachází izolovaná vyvýšenina s názvem Hradisko. A ve shodě s názvem se na jejím vrcholu nachází pozůstatky pravěkého hradiště.

Vrcholová plošina je oproti okolí převýšena o 25-40m. Nejsnadnější přístup vede od jihovýchodu. Akropole zaujala severní cíp vyvýšeniny a předhradí se nacházelo na rozšiřující se ploše jižně od jádra. Zatímco plocha akropole je téměř rovná a jen při hranách se svařuje, plocha předhradí klesá směrem k jihu a jihozápadu. Celková plocha hradiště dosahuje asi 1,4ha, z toho na akropoli připadá zhruba 0,4ha. Z opevnění se nejlépe dochovala linie, která vymezovala akropoli na jižní straně. Je zde patrný nevýrazný val, který na vnější straně sleduje výrazná až 5m široká terasa. Převýšení mezi nimi dosahuje asi 3m. Lehčí opevnění probíhalo i po obvodu celého hradiště. V některých místech má podobu ostré terénní hrany. Nejlépe je patrná v 60m dlouhém úseku na jihovýchodě, stejně dlouhém úseku na jižním obvodu a na dvou úsecích v délkách 40 a 50m na západní straně obvodu hradiště.

Hradiště bylo archeologicky zkoumáno a pozůstatky po výzkumech dodnes hyzdí především plochu akropole. Většina nálezů přísluší kultuře jevišovické z pozdní doby kamenné a kultuře horákovské doby halštatské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika