mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Katastrální území: Staré Brno

GPS: 49°11'19.643"N, 16°35'40.908"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Staré Brno
PoříčíBrno II - Staré Brno

Po zániku velkomoravské fáze hradiště Líšně - Starých Zámků vzniklo nové opevněné centrum v místech dnešního Starého Brna.

Několikami menšími a třemi většími archeologickými průzkumy bylo zjištěno dřevohlinité opevnění, na více, částečně spolu nesouvisejících místech.

V místech dnešní křižovatky ulic Křížová, Křídlovická a Václavská byla zachycena shořelá konstrukce překládaného roštu na velkých slepencových kamenech. Související keramika je datována před polovinu 11.století. Snad lze rekonstruovat ohyb hradby v místech křižovatky Ypsilontiho a Křídlovické ulice, za kterou byl zachycen terénní zlom k inundaci Svratky. Na podloží byly zachyceny sídlištní vrstvy datovatelné k době okolo roku 950. Výše se nacházejí vrstvy příslušící závěru středohradištního období a ještě výše jsou vrstvy s keramikou z 2.poloviny 10. a z počátku 11.století. Na základě archeologických výzkumů lze předpokládat opevnění v 2.polovině 9.století a novější fortifikaci z 11. až 12.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika