mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Katastrální území: Obřany

GPS: 49°13'55.250"N, 16°39'18.202"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Skály

 Brno Obřany II

Východně od části Brna Obřany, západně přes údolí Žleby od známého Obřanského hradiště, se nacházejí pozůstatky dalšího, patrně současného hradiště.

Hradisko zaujalo místo nad pravým břehem Svitavy, na vyvřelině s názvem Skály. Má oválný tvar s delší osou SZ-JV a vnitřní výměra dosahuje 1,1ha. Přístupná severní strana je vymezena mohutným valem, dnes spíše jen terasou dosahující výšky až 8m. Východní stranu vymezuje strmý svah do údolí Žleby, plocha na jihu a jihozápadě se za plochou vymezenou opevněním mírně sklání k jihozápadu a po 100 až 200m se svah prudce lomí a padá k Svitavě. Hradisko je poškozeno staršími terénními úpravami, které plochu upravili na sad. V 2.polovině 20.století bylo na hradišti postaveno několik domů, které narušily terén. V nejsevernějším místě opevnění je drobný lom.

Archeologickým výzkumem byly zachyceny objekty podolské kultury, doloženy jsou i objekty z doby halštatské a laténské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika