mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Býchory

GPS: 50°4'12.716"N, 15°18'1.545"E

 


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Homole

 

-------------------------------------------------

Kulturní památka

číslo rejstříku ÚSKP: 19830/2-3421Býchory

Uprostřed lesů se východně od obce Býchory tyčí kopec, který je s 279m.n.m nejvyšším v širém okolí. Na jeho vrcholu se údajně nacházejí pozůstatky po pravěkém hradišti.

Jediná zpráva o fortifikaci pochází z roku 1936 a zmiňuje stopy valů. Na kopci byly nalezeny pazourkové nástroje, bronzová jehlice a četné keramické zlomky patrně z raného středověku.

Na vrcholu kopce se nachází plošina o délce zhruba 220m a šířce maximálně 40m. Delší osa je ve směru severozápad - jihovýchod. Na ní po drobném sedle k jihojihovýchodu navazuje další plocha o délce asi 180m, která se směrem k jihu mírně rozšiřuje. Severní část plošiny vymezuje svah, který je směrem k jihu stále mírnější až na jihovýchodě přechází téměř do roviny. V jižní části severní plochy, nad mírným sedlem je plocha poškozena výstavbou vysílače. Valovité terénní relikty v jejím okolí jsou patrně recentního původu. Roku 1911 byla na severní plošině postavena dřevěná chata, která beze stop zanikla.

Na mírné jihozápadní straně snad byly údajně v nedávné době pozorovány stopy valů a snad dokonce i příkopů. Po důkladné prohlídce jsem je však nenalezl. Pouze na západní straně se nachází ostřejší terénní hrana, bez výzkumu ji však nelze s fortifikací spojovat. Otázka opevnění zdejšího výšinného sídliště je nejistá, snad se jednalo o lehčí formu ohrazení, jejíž stopy se do dnešních dnů nedochovaly.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika