mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Cerhenice

GPS: Severní terénní hrana 50°4'14.482"N
jižní valovitý útvar 50°4'10.712"N, 15°4'26.038"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

BeránekCerhenice

Nedatované a zatím pouze domnělé hradiště na ostrožně nad východním okrajem obce v poloze zvané Beránek.

V roce 1973 zde byl zaznamenán severovýchodně od kostela útvar, vysvětlovaný jako pozůstatek fortifikace. Jedná se o 80m dlouhou a od 1m do 5m vysokou terasu probíhající západo-východním směrem. Terasa není v vnitřní strany téměř vůbec převýšená. Z obranného hlediska se nenachází v ideální pozici, neboť jen nedaleko severněji probíhá hranice ostrožny, kde by bylo opevnění daleko platnější. Pod terasou probíhá cesta, která klesá směrem do vesnice. Na západním konci se terasa prudce stočí k jihu a okamžitě zaniká. Dlouhá východní strana je nejlépe přístupná, jedná se o úplnou rovinu, přesto se zde žádné stopy po opevnění nenachází. Nevýrazná do 0,5m vysoká hrana je pozůstatkem zemědělské činnosti. Zhruba 130m jižněji probíhá souběžně se severní terasou nevysoká a velmi široká terénní vlna, která končí až nad západní stranou, která zde byla přetvořena při stavbě kostela. Západní strana je jediná, která je dostatečně zabezpečena přírodními podmínkami. Dnes částečně zastavěný sráz má převýšení až 15m.

Z polohy nejsou známy žádné nálezy, přestože v obci byly nalezeny doklady o osídlení z doby halštatské a raného středověku.

Po důkladné rekognoskaci celého okolí jsem přesvědčen, že se o zbytky hradiště nejedná. Domnělé hradiště není v dobré poloze a přitom by ji stačilo jen několik desítek metrů posunout k severu a situace by se výrazně změnila. Absence stop po zabezpečení nejpřístupnější strany, absence keramiky z místa i jeho těsného okolí a forma terasy vedou k přesvědčení, že zde hradiště ani jiné opevnění nikdy nestálo.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika