mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Katastrální území: Čáslav

GPS: 49°54'38.305"N, 15°23'2.044"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hrádek

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27026/2-1262Čáslav - Hrádek

Na protáhlé (200x30m), nepravidelně oválné ploše, západně od historického centra Čáslavi stálo hradiště.

Dnešní izolovaná vyvýšenina nad soutokem Brslenky a Žákovského potoka byla dříve patrně spojena šíjí s plochou dnešního centra města. Lze předpokládat, že šíje byla už ve středověku odtěžena. Vrcholová plošina má velikost 0,4ha a převyšuje okolní terén o zhruba 10m. Je vymezena strmými, zčásti skalnatými srázy.

Na Hrádku stála akropole a na ploše jádra města se patrně nacházelo předhradí. Stratigrafie obou míst je velice podobná. Osídlení zde bylo zachyceno již z pozdní doby kamenné, pozdní doby bronzové a z období halštatského.

Otázka výstavby a existence opevnění není jistá, neboť se po něm do dneška nedochovaly žádné stopy, opevnění však je vzhledem k výhodné lokaci pravděpodobné. Nejpočetnější nálezy patří ranému středověku, nejdříve 9-10.století a poté především 11. a 12.století. To se z Čáslavi stalo jedno ze správních center a důležitou součástí hradské soustavy. Strmé srázy obtékané vodními toky byly chráněny snad jen dřevěnou hradbou a hlavní šíjové opevnění je zřejmě odtěžené. Na Hrádku stál románský kostelík Panny Marie.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika