mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Černé Budy

GPS: 49°52'56.143"N, 14°52'50.607"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Krkavčí skály
hradiště na Krkavčích skalách
Kavčí skályČerné Budy I

Zatím nedatované hradiště na skále nad meandrem Sázavy. Lokalita se nachází severozápadně od Sázavského kláštera a jihovýchodně od Pyskočel, na pravém břehu Sázavy.

Hradiště leží kolem dvou vrcholů Krkavčích skal a v sedle mezi nimi. Vnější opevnění vedlo po obvodu, s výjimkou jižní zcela nepřístupné strany. Kolmý sráz nad Sázavou má převýšení až 90m. Západní část valu (až 10m šířka a 7m výška) přepažuje hřeben a poté klesá k severu pod dnešní cestu, která ho přerušuje. Poté se stáčí z severovýchodu a po vrstevnici vede asi 150m. Tato část má podobu kamenitého valu s výškou až 3m a šířkou okolo 7m. Následně se stáčí k jihovýchodu a stoupá terénem (opět je přerušen cestou) až k nejvyššímu bodu hradiště, přetíná hřeben, a končí nad kolmým srázem k Sázavě. V místech, kde val přetíná hřeben, má výšku až 9m a šířku 14m. Z východu jej chránil mohutný příkop (šířka až 20m), dnes je zde terén značně pozměněn. Plocha, kterou obepíná má rozlohu zhruba 250x75m. Vnitřní plocha je rozdělena na dvě části. Vnitřní šíjový příkop? v sedle a možný val? západně od něj oddělují vyvýšené polohy od sebe.

Východní z nich je vyšší a byla poškozena stavbou dnes již zaniklého altánku, ze kterého se dochovaly pouze 0,5m na povrch vystupující části zdiva s jedním nárožím..

Zdejší nálezy keramiky patří pozdní době kamenné, mladší době bronzové a ranému středověku. Je možné, že současná podoba vrcholové části je pozůstatkem až vrcholně středověkého opevněného objektu, který byl postaven v ploše staršího hradiště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika