mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Černé Budy

GPS: 49°52'53.117"N, 14°52'37.01"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Babí skálaČerné Budy II

Teprve nedávno objevená opevněná lokalita se nachází asi 200m západně od hradiště Na Krkavčích skálách - Černé Budy I.

Malý ostroh vybíhá z hlavního masivu směrem na jih. Na jihu je ukončena tzv. Babí skálou. Převýšení nad pravým břehem Sázavy činí až 70m. Nepřístupná je i východní strana. Jediná přístupná cesta na ostrožnu vede ze severu a je přetnuta obloukovým valem s vnějším příkopem, který pokračuje i podél části západní strany. Hned za příkopem se na vnitřní straně nachází vyvýšená plocha. Zbytek ostrohu se sklání k jihu. Plocha, která mohla být obyvatelná končí skalkou, za kterou se nachází strmý sráz, ukončený kolmou skalní stěnou nad tokem Sázavy.

Datace lokality je zatím neznámá. Podle typu lokality lze nejspíše uvažovat o vrcholně středověkém tvrzišti, patrně starším (14.století?). Hypoteticky lze také uvažovat o objektu, který příslušel vedlejšímu hradišti, i když z fortifikačního hlediska by opevnění v tomto místě nemělo přílišný smysl.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika