mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Černín u Zdic

GPS: Akropole: 49°55'6.611"N, 13°59'22.265"E
předhradí: 49°55'7.449"N, 13°59'29.268"E
vnější val: 49°55'8.14"N, 13°59'35.184"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

KnihovČernín - Knihov

Na severozápadním okraji Zdic, již na k.ú.Černín se nachází kopec Knihov s pozůstatkem hradiště na své vrcholové plošině.

Plocha je vymezena strmým svahem na západě, jihu a severu. Na východě je svah pozvolnější a proto zde musela stát nejvýraznější fortifikace. Vrcholová plošina má protáhlý tvar západo-východního směru o rozměrech 330x25-65m. Převýšení nad údolím Litavky, která teče pod jižní stranou kopce činí až 110m. Oproti terénu na severu je vrcholová plošina položena o 80m výše.

Akropole (0,6ha) se nacházela v západním cípu, kde je plocha zarovnaná do roviny a dosahuje rozměrů 120x40-65m. Vymezuje jí široká terénní vlna, která je pozůstatkem původní hradby a dochovala se v délce 50m. V severní části je podél vlny patrná deprese, patrně pozůstatek příkopu. Zbytek plošiny o rozměrech 210x20-40m (0,6ha) se mírně sklání k východu, zde stálo předhradí. Ve východním cípu, v nejohroženějším místě je dodnes patný val s vnějším příkopem. Val je až 1,3m vysoký a 7m široký, příkop dosahuje hloubky 1,2m a šířky 6m. Val i příkop se dochovaly v délce 14m. Celé hradiště bylo opevněno podél celého svého obvodu, v severní části se opevnění dochovalo v podobě ostré hrany, původně se zde nacházela patrně jen dřevěná hradba. Jižní strana je silně poškozena rozsáhlými lomy z 20.století, které zde terén často zcela odbouraly a z velké části výrazně přetvořily.

Povrchovými sběry byla nalezena keramika z eneolitu a z doby halštatské. Opevnění zde mohlo stát již v eneolitu, velice pravděpodobně zde poté stála v době halštatské. Úpravu akropole lze přiřadit době halštatské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika