mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: České Lhotice

GPS: vnitřní oppidum 49°51'35.882"N, 15°46'42.454"E
hlavní val 49°51'27.062"N, 15°47'3.623"E
místo brány 49°51'22.06"N, 15°47'1.038"E
předhradí 49°51'24.446"N, 15°47'12.095"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Na Hradišti
Při Vratech
Vrata

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 37264/6-811

 České Lhotice

Na mohutné ostrožně nad údolím Chrudimky leží pozůstatky keltského oppida. Ostrožna se nachází severně od obce Hradiště(na jejím katastru), oppidum je ale známé podle nedaleké větší obce České Lhotice.

Hlavní část oppida s plochou 20ha je na severní, západní a jihozápadní straně ohraničena strmě klesajícím terénem do hlubokého údolí Chrudimky, potažmo vodní nádrže Křižanovice I. Na jihu terén klesá pozvolněji jihozápadním směrem do údolí vodní nádrže. Přístupná je východní strana, kterou přepažuje mohutná fortifikace složená ze tří valů s vnějšími příkopy (vnější val již příkop nedoplňuje). Vnitřní val (až 4x přestavovaný) má ještě dnes impozantní výšku až 8m. Tato linie probíhá od severní hrany ostrožny k jihu a po 500m se přerušuje, v místech pozůstatků hlavní brány. Dnes tudy vede silnice. Bránu klešťovitého typu s dovnitř vtaženými rameny, poškodila silnice i výstavba kostela se hřbitovem. Od brány fortifikace klesá západním směrem. Tato linie se skládá z vnitřního valu s vnějším příkopem a po zhruba 40m z dalšího valu. Poté se stáčí a nad nádrží vede již jen jeden val severozápadním směrem k místu západní brány. Ta je také poškozena dnešní silnicí. V západní části opevnění se jediná obraná linie stáčí k severu, přetne opyš (ta prudce klesá a končí v meandru Chrudimky) a podél severní hrany nad strmým údolím Chrudimky se vrací jihovýchodním směrem až k hlavní příčné fortifikaci. Na některých místech jsou pod hranou terénu vidět terasovité úpravy. V západní části hlavního hradiště je skalami, doplněnými zčásti fortifikací, vymezena a vytvořena zvýšená plocha, zřejmě akropole.

Na východ od hlavní fortifikace se nacházelo opevněné předhradí. Na severu je vymezeno srázem ke Chrudimce a na východě hluboce zařízlým údolím Debrnického potoka (ten se následně vlévá do Chrudimky). Obraná linie v podobě jednoho valu vedla po celém obvodu předhradí, především pak na přístupné jižní straně. Předhradí má rozlohu 10ha.

Stavba oppida se klade do 2.století př.n.l. a opuštěno bylo zřejmě nedlouho před přelomem letopočtu. Místo využili Slované v raném středověku, fortifikaci však pravděpodobně nepřestavovali.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika