mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Jičín
Katastrální území: Češov

GPS: Akropole 50°19'45.95"N, 15°20'39.332"E
Prasečí rynk 50°19'48.304"N, 15°20'31.56"E
Severní vnitřní brána 50°19'55.871"N, 15°20'56.5"E
Východní vnitřní brána 50°19'41.646"N, 15°21'0.24"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Češovské valy
Hradiště
V Hradištích
Valy
Vala
Křestanec
Blížkov
Na Valech
Žizkův tábor
Žižkovy šance
Prasečí rynk
Na Hradě

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30674/6-1136

 Češov

Jihozápadně od obce Češov se nachází jedno z našich nejmohutnějších opevnění.

Dle archeologických nálezů byla zdejší plocha osídlena v mladší či pozdní době bronzové, době halštatské, mladší a pozdní době laténské, době hradištní a opevnění bylo využito a přestavěno za třicetileté války.

Celková plocha hradiště je 48ha, přičemž samotné opevnění zabírá úctyhodných 13ha. Valové linie člení plochu na čtyři části. Vnější valová linie obklopuje areál od severozápadu k jihovýchodu. Val je doplněn vnějším příkopem. Vzdálenost mezi korunou valu a vnějším okrajem příkopu činí 16-18m. Výškový rozdíl mezi dnem příkopu a korunou valu je až 8,5m. Délka této obrané linie činí 1470m, v severozápadní části byl zhruba 250m dlouhý úsek v 70.letech 19.století rozvezen. Linie se na obou koncích napojuje na střední fortifikaci a plocha mezi nimi zabírá 11ha. Vnější opevnění vzniklo pravděpodobně až za třicetileté války roku 1639. Střední linie o délce přes 2km obepíná plochu o rozloze 23ha. Výška valu dosahuje až 11m. Vnější příkop má hloubku 2-3m, na západní straně je menší asi do 1,2m. Val přetíná pět vstupů, přičemž původní jsou dva - jedná se o čelní klešťovité brány na severu a východě. Vnitřní plocha je dále členěna 380m dlouhým 1m vysokým valem s vnějším příkopem. Tento val je zřejmě jediný, který se zachoval v původní podobě a vymezuje čtvercovou 4ha velkou plochu zvanou Na Hradě. Poslední část opevnění se nazývá Prasečí rynk, nachází se v jihozápadním cípu a je velká 1,26ha. Od prostoru Na Hradě ji odděluje val bez příkopu. V tomto prostoru se nachází vodní zdroj.

Češovské valy zatím čekají na přesnější interpretaci, zatím se zdá pravděpodobné, že jde o původně pravěké hradiště, osídlené a přestavěné v raném středověku. A výrazně přestavěné za třicetileté války (vnější opevnění a navýšení valů). Do toho je možné, že opevnění bylo využito i za husitských válek. V blízkém okolí se nachází mohylník z doby bronzové a několik menších opevnění z dob třicetileté války, tzv. redut.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika