mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Jičín
Katastrální území: Češov

GPS: Severozápadní roh 50°20'3.775"N, 15°21'16.539"E
Severovýchodní roh 50°19'59.92"N, 15°21'27.689"E
Jihovýchodní roh 50°19'55.044"N, 15°21'23.505"E
Jihozápadní roh 50°19'58.931"N, 15°21'12.406"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

V Děsni
Na HrobechČešov II

Pomocí leteckého snímkování bylo v roce 1995 objeveno obdélné ohrazení, které se nachází v těsném sousedství češovského hradiště, necelých 100m od severovýchodního rohu jeho vnějšího opevnění.

Rozměry vegetačními příznaky zřetelného průběhu ohrazení jsou zhruba 160 - 170 x 260m. Severovýchodní delší strana je uprostřed mírně vydutá. Na leteckých fotografiích lze rozeznat světlo vnitřní linii náspu, kterou na vnější straně lemuje tmavší linie, která je příznakem příkopu.

Místo se interpretuje buď jako tábor husitských vojsk, nebo keltský objekt typu Viereckschanzen. Zajímavé je, že se tomuto prostoru pomístně říká Na Hrobech či Na Hrobcích. Na ploše bylo nalezeno několik omletých střepů z 15. -16. století, mohou to však být tzv. hnojné střepy a k jisté dataci objektu nemohou být průkazné.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika