mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Katastrální území: Čilá

GPS: 49°56'42.466"N, 13°44'50.594"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Čihátko
Čihadlo
Hradisko
Na ČihadleČilá

Na vrcholu kopce nad meandrem Zbirožského potoka, se naproti známým Skryjským jezírkům nacházelo hradiště.

Hradiště zaujalo vrchol kopce, který obepnula obvodová hradba. Strmý svah chránil hradiště od východu, na zbylých stranách není svah tak prudký. Na severu a severozápadě se vyvýšený ostroh napojuje na okolní terén. Směrem k meandru se sklání opyš.

Dnes se ze staré fortifikace dochovala pouze nevýrazná kamenitá terasa viditelná především na severovýchodní, severní a západní straně. Na severozápadní a západní straně, v místech nejsnazšího přístupu mohla být zdvojená, jak naznačuje paralelně níže běžící terasa.

Existence hradiště nebyla donedávna jistá, nejprve jej výzkum v 70.letech nepotvrdil, aby bylo nakonec v 90.letech potvrzeno identifikací opevnění a nálezem pravěké keramiky v sondě v severozápadní části hradiště. Keramika náleží pozdní době bronzové a pozdní době halštatské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika