mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Katastrální území: Čistá u Litomyšle

GPS: Val 49°50'46.074"N, 16°20'0.787"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Jiráskovo údolí
Janovské
Zemanovy stráně
Velké hradiště
Hradiště v Zemanových stráních
Na Borkách
Na HradiskuČistá

Zatím ne zcela jasně určená lokalita v poloze Zemanovy stráně nad Jiráskovým údolím, východně od Čisté. V blízkosti probíhala Trstenická stezka.

Nad svahem Jiráskova údolí se nachází dlouhý valovitý útvar, který lemuje jižní stranu pole. V některých místech je poměrně vysoký, jinde má podobu pouhé terasy, na některých místech lze pozorovat vkopy. Ze zbývajících stran není poloha nijak chráněna a rozprostírá se zde pole. Val se nazývá "Velké Hradiště" a v 19. a 20.století se usuzovalo, že je pozůstatkem hradiště, jehož zbylé opevnění bylo rozoráno. Toponymum hradiště pochází až z počátku 20.století a nelze na něj brát ohled. V 2.polovině 20.století byla existence hradiště zpochybňována a val byl vydáván za pouhou vysokou mez. V poslední době byla v poškozené části valu nalezena mazanice a raně středověké nálezy jsou známy i z plochy pole. V místě, kde je val přetnut cestou, lze pozorovat jakousi kamenitou výplň, snad pozůstatek kamenné výplně, usuzovat na případnou plentu je příliš odvážné..

Objekt byl také podle své polohy řazen mezi lineární opevnění důležité zemské stezky, přestože podobný termín fortifikační architektura nezná a nemá byť jedinou analogii. Jedná-li se skutečně o fortifikační stavbu může doložit pouze archeologický výzkum, podle jeho podoby to ale není pravděpodobné. V blízkém okolí se dají najít vhodnější polohy pro stavbu opevnění. Existenci hradiště nenasvědčuje ani absence vegetačních příznaků, nebo příznaků parcelního rozdělení.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika