mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Podlázky

GPS: 50°25'40.319"N, 14°53'3.939"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradisko
PodlázkaDalovice

Hradiště pravděpodobně z raného středověku?. Severně od obce Dalovice se nachází mohutná ostrožna končící dlouhým a úzkým výběžkem. Ten se stal ideálním místem pro stavbu opevnění.

Jediná přístupná strana je od severozápadu. Do zbývajících stran padají příkré srázy.

Plocha o velikosti 2,4ha je opevněna pomocí dvou pásem valů. Vnější val o délce 80m dosahuje výšky jen 0,4m. Při šířce 16m je v terénu jen těžko zachytitelný. Vnitřní val je ještě menší. Oba byly rozorány při zemědělských pracích.

Přesné datování není známé (z nálezů zbyl jen jejich strohý popis) a lokalita může být i vrcholně středověká.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika