mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Katastrální území: Děčín

GPS: 50°46'44.611"N, 14°12'33.353"E


Kulturní památka (hrad/zámek)

Číslo rejstříku ÚSKP: 25265/5-4082Děčín

Raně středověké hradiště známé z písemných pramenů. K roku 1086 jsou v listině císaře Jindřicha zmiňováni Děčané, roku 1128 byl na hradišti vězněn Soběslavem I. Další Přemyslovec Břetislav (syn knížete Břetislava II.), který zde měl být v roce 1130 oslepen. Okolo přelomu 12. a 13.století jsou na hradě jménem uváděni jednotliví kasteláni.

Přesná lokalizace raně středověkého hradiště byla dlouho předmětem spekulací. Jeden z názorů z konce 19.století jej kladl na nedalekou Stolovou horu, to však bylo ještě stále v 19.století vyvráceno. Časem se ustálil předpoklad, že hradiště stálo na místě dnešního zámku. Jedná se o vysokou skalní výspu na pravém břehu Labe v místech, kde do něj vtéká řeka Ploučnice. Po roce 1249 zde byl vystavěn gotický kamenný hrad, později přestavěný na zámek. Plocha je vlivem mnohasetleté stavební činnosti natolik pozměněná, že hledat zde pozůstatky opevnění hradiště je již pravděpodobně bezpředmětné. Archeologicky je z plochy dnešního zámku doložena keramika příslušící pozdně hradištnímu období.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika