mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Dneboh

GPS: 50°31'41.126"N, 15°2'5.834"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Klamorna

--------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 31216/2-1781

 

Chráněná krajinná oblast: Český ráj

Kód ÚSOP: 263

 

Přírodní rezervace

Kód ÚSOP: 2025Dneboh II - Klamorna

Na západním konci zalesněného skalního bloku se nachází opevněné polohy Hrada a Klamorna. Na jih od rozsáhlého skalního bloku Hrady se nachází 1,3ha veliký podlouhlý ostrožnovitý blok zvaný Klamorna.

Osídlení je zachyceno již v mladší a pozdní době kamenné, mladší a pozdní době bronzové, době laténské, v raném středověku a posléze ve vrcholném středověku zde byl postaven hrádek, po kterém zůstalo několik vytesaných světniček.

Obě opevněné lokality odděluje rokle a spojení vede jen přes úzkou šíji v severovýchodní části Klamorny. Z jihovýchodu, jihu, západu a severu je lokalita ohraničena zcela nepřístupným skalním srázem, často téměř kolmým. Kromě úzké šíje je vrcholová plošina přístupná srázem severovýchodní strany, na počátku rokle. Téměř celý obvod lokality je narušen lomy, kterými byla odtěžena značná část z původního rozsahu.

70 m od spojovací šíje se nachází valovitý útvar, v těchto místech je rokle již strmá a hluboká a přístup z ní už nepřicházel v úvahu. Plocha vymezená tímto útvarem dosahuje jednoho hektaru. Přepažení má dnes podobu valu v délce 7 m a výšce až 2 m, který je přerušen cestou v jižní části. Před valem probíhá nevýrazná sníženina. Archeologickým výzkumem byla fortifikace zkoumána. Bylo zjištěno její pravěké založení (mladší doba bronzová), které bylo přestavěno v raném středověku. Raně středověké opevnění Klamorny bylo postaveno patrně o něco později než opevnění vedlejší Hrady a bylo postaveno kvalitněji. Hradba měla dřevohlinitou roštovou konstrukci s čelní kamennou zdí. Čelní i zadní strana byla zpevněna palisádou.

V poslední době byl archeologický výzkum valu zpochybněn a konvexní útvar interpretován jako odval z lomu, který se v jeho těsném západním sousedství nachází. Při detailním prostudování dokumentace k výzkumu se možnost, že se jedná o fortifikaci, nejeví jako zcela jasná. Situaci může ověřit pouze kontrolní výzkum, v současné době se obě navržené interpretace jeví stejně pravděpodobně.

Vzhledem k tomu, že obě polohy byly většinu času osídleny společně, mohla Klamorna hrát přidruženou roli hlavní opevněné ploše Hrady, a těžko se jednalo o akropoli celého komplexu, jak bylo dříve předpokládáno. Raně středověké osídlení zde patrně přetrvává déle, než na sousední Hradě.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika