mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Dobřichov

GPS: 50°4'31.186"N, 15°2'0.319"E


Kulturní památka (kostel)

Číslo rejstříku ÚSKP: 28177/2-719Dobřichov

Na ostrožném výběžku z výrazného návrší nad Dobřichovem stojí kostel Nejsvětější Trojice v jehož okolí se podle starší literatury vyskytovaly valy neznámého stáří. Sporadicky byly datovány podle předpokládaného stáří kostela do raného středověku.

Kostel byl podle starších pramenů postaven v 10.století v otonského stylu. Nejnovější výzkumy však považují za pravděpodobnější, že byl v rozsahu dnešní lodi, sakristie a presbytáře vystavěn až v 1. pol. 13.století.

Kolem kostela a především na přístupné jihovýchodní straně se měly nacházet valy a příkop. Po mnohých přestavbách a úpravách okolního terénu není opevnění patrné. Zhruba 25m jižně od kostela probíhá obloukovitá terasa o výšce necelého 1m, je však oproti předpokládané opevněné ploše vyvýšena z vnější strany. Na hraně ostrohu je dnes postavená ohradní zeď. Na východní straně ostroh přetíná cesta, která poté sbíhá do vsi. Lze spekulovat, že její průběh vede původním příkopem, protože v severní části je oproti terénu mírně zahloubená. Opevněná plocha by dosahovala 0,3ha.

Opevnění tedy není prokázané a jeho existenci by odhalil pouze destruktivní archeologický průzkum. Pravděpodobnost toho, že zde stálo hradiště, není příliš vysoká. Spíše se mohlo jednat o opevnění kostela podobně jako je tomu u nedalekých Vrbčan.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika