mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Dobříš

GPS: 49°48'4.32"N; 14°10'15.98"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Obora
Dvorce

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25778/2-2613



Dobříš - Dvorce

Nížinné hradiště, opevněný rezidenční dvorec, či velké tvrziště oválného tvaru o délce os téměř 70m a 55m.

Plocha je po obvodu opevněna valem, který je přerušený v místě vstupu na severu a v krátkém úseku na západní straně. Vně valu se nalézá vodní příkop, který je napájený drobnou vodotečí z jihovýchodu. Na jihozápad poté voda odtéká skrz stavidlo. Vodní příkop je dochovaný po celém obvodu s výjimkou východní a severovýchodní strany. Aby voda neodtékala nachází se především podél jižní strany za příkopem nízký val. Nebyly zde nalezeny zbytky zástavby dokládající osídlení.

Podle nálezů denárů z období Boleslava I. lze jeho existenci datovat snad do doby prvních Přemyslovců, může být však také až vrcholně středověkou tvrzí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika