mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Katastrální území: Dobrš

GPS: 49°9'22.124"N, 13°45'21.378"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Dobrž
Dobeš

------------------------------------------------

Kulturní památka (kostel sv. Jana a Pavla)

Číslo rejstříku ÚSKP: 17908/3-4090

 

Kulturní památka (kostel Zvěstování P. Marie)

Číslo rejstříku ÚSKP: 18870/3-4089Dobrš

V malé vsi Dobrš stojí dva románské kostely, které svědčí o jejím významu v raném středověku. Kostely stojí na výběžku návrší, v dominantní poloze nad vsí, proto se zde uvažuje o existenci knížecího dvorce, snad i hradiště. Stavba obou kostelů se datuje do doby okolo 1.poloviny 13.století. První písemná zmínka o Dobrši pochází až z roku 1377.

Předpokládané hradiště se muselo jistě rozkládat na podlouhlém výběžku (V - Z), nad vsí. Svah vymezuje návrší od severu, východu a jihu, po rovině přístupná zůstává západní strana. Pokud by opevnění ohrazovalo celý dobře hájitelný prostor návrší dosáhlo by maximálně 3,5ha. Celá jižní a západní strana je zastavěná vesnicí, střední části okolo kostela Zvěstování Panně Marii pokrývá hřbitov. V nejvyššíím místě stojí románská kaple sv.Jana a Pavla. Terénními úpravami je nejméně dotčená severní a západní část obvodu, ale i zde jsou patrné recentní úpravy. Na severní a severovýchodní straně se ve svahu nacházejí terasovité dlouhé útvary, jejich spojování s pozůstatkem fortifikace však je bez archeologického výzkumu pouze hypotetické.

Ve 14.století byla nedaleko postavena tvrz, která se v přestavěné podobě dochovala dodnes. Stojí v nevýhodné poloze na počátku terénního úvalu, jihozápadně pod předpokládaným hradištěm.

K Dobrši se váží zajímavé pověsti, podle jedné existoval již roku 1012, podle druhé zde roku 1037 kníže Oldřich po své záchraně daroval zdejší hrad místnímu chasníkovi.

Existence velmožského dvorce v raném středověku lze díky dvěma dochovaným kostelům pokládat za velmi pravděpodobnou. Stal-li se hradištěm, odhalí až budoucí archeologický výzkum, vzhledem k terénní situaci je možno považovat lokalitu za slibnou.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika