mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Sázava

GPS: Val 49°52'1.077"N, 14°53'2.014"E
Akropole 49°51'58.721"N, 14°53'9.935"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Šancích
V Šancích
Nad vozovkou
Na stráňkách
Na Dojetřicku

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25251/2-1277Dojetřice

Raně středověké hradiště se nachází na zalesněném ostrohu východně od obce Dojetřice.

Mohutná ostrožna nad pravým břehem Sázavy probíhá směrem severozápad-jihovýchod. Ze severní strany plochu chrání strmý sráz k Sázavě. Z východu, jihu a jihozápadu obklopuje ostrožnu členité údolí Dojetřického potoka. Jedinou přístupnou stranou je tak strana severozápadní.

Přístupu od severozápadu bránily dvě hradební linie. Vnější z nich o délce 270m, při šířce 4 - 6m dosahuje 2m výšky. Původně ho doplňoval vnější příkop, který je dnes patrný jen na malé části. Plochu lehce opevněného předhradí dosahuje 10ha. Po stranách se opevnění dochovalo jen na několika částích.

Vnitřní val dělí hradiště na menší východní (akropole) a větší západní část. Jeho průběh se mírně lomí směrem k jihovýchodu. Také k němu přiléhal vnější příkop, který patrně nepokračoval po stranách nad strmými svahy. Silně opevněná plocha dosahuje 4ha.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika