mapa

Kraj: Královéhradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Dolany u Chyjic

GPS: 50°22'20.283"N, 15°19'11.02"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na hradištiDolany

Na jihojihovýchod od obce Dolany vedle cípu lesa nad potokem Mrlinou se nachází raně středověké hradiště.

Plocha o výměře 0,4ha se mírně svažuje k jihozápadu. Hradiště protáhlého tvaru je opevněno v délce 310m. Nejvýraznější pozůstatek fortifikace je na jihovýchodě. Zde je val (terasa) široká 3,5-5m s mohutným vnějším příkopem, který je zasekán do opukové skály. Příkop je hluboký až 2,7m, ale je zavážen odpadem a ornicí. Severní část opevnění je poškozena cestou. Z východu až jihovýchodu se zachovala terénní hrana. Ta je zhruba uprostřed přerušena novodobou cestou na louku na hradišti.

Lokalita nebyla archeologicky zkoumána a malý soubor keramiky zde nalezený, pochází zhruba do 10.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika