mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Katastrální území: Dolní Břežany

GPS: Val 49°57'48.14"N; 14°26'47.75"E
Původní vstup 49°57'44.73"N; 14°26'42.04"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradišťátko
Na Kolech

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29357/2-2355

 Dolní Břežany

Raně středověké hradiště z 11.století na ostrožně Hradišťatko. Kousek na západ od Dolních Břežan, mezi dvěma roklemi.

Jednodílné hradiště má tvar nepravidelného lichoběžníka o rozloze 1,73ha. Fortifikace byla celoobvodová, do dneška je zachovaná především na východě a jihozápadě. Východní a jižní stranu bylo nutno zabezpečit výraznější hradbou a příkopem, zbylé strany jsou dobře chráněny prudkými srázy roklí. Tam byla fortifikace menšího rozsahu, která se dochovala pouze v podobě ostré hrany.

Původní vstup vedl od jihu, dnešní vstup na východě je novodobý. Hradba jižní a východní strany dosahovala 5m šířky s čelní kamennou zdí. Před hradbou byl mohutný příkop o šířce 8,5m a hloubce 2,4m. Po určité době bylo chátrající opevnění hradiště sneseno a nahrazeno fortifikací daleko nižší kvalitativní úrovně (sypaným valem a palisádou). Dnes má val přepažující východní stranu výšku asi 2,5m.

Zajímavostí je nedaleká žulová deska, jedna z nejstarších "informačních cedulí" o archeologickém nalezišti.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika