mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Dolní Líšnice

GPS: 49°37'27.105"N, 14°10'1.774"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

HradištěDolní Líšnice

Nad soutokem Bohostického a Lišnického potoka, nedaleko následného vtoku do Vltavy se tyčí vysoký kopec s názvem Hradiště. Na temeni kopce se údajně nacházelo hradiště, avšak do dnešních dnů se z něj mnoho nedochovalo.

Lichoběžníkovitá vrcholová plošina má rozměry zhruba 50x100m a vodoteče převyšuje o 150 až 210m. Převýšení nad sedlem na západní straně činí 70m. Převýšení je tedy značné, strmost svahů je však výrazná pouze na východní straně. Již při prvním (a zároveň asi posledním popisu) v roce 1950 bylo konstatováno, že z hradiště téměř nic nezbylo. Lesní správa údajně před tímto datem nechala rozebrat kamenné valy a kámen složila do zídek a uspořádaných hromad. Sporý popis se zmiňuje o hlavní části hradiště na temenu kopce, ke kterému přiléhalo jižní předhradí. V současné době nelze na lokalitě žádný z terénních reliktů jednoznačně spojit s domnělým hradištěm. Podél severní strany, kousek pod temenem, již v prostoru, kde se terén sklání, se nachází nevýrazná terasa. Bez výzkumu však nelze ověřit, zda se jedná o pozůstatek fortifikace. Na západní, úzké straně, se nacházejí kamenné zídky, evidentně recentního původu. Na východní straně není nic, co by šlo s relikty zaniklého opevnění spojovat. Nejnadějnější je jižní strana, kde se již ve klesajícím svahu pod temenem nachází nevýrazný kamenný pás, vedoucí do mírného oblouku, které však nepřevyšuje své bezprostřední okolí. Dále k jihu, kde se mělo nacházet údajné opevněné předhradí, terén klesá a nenachází se zde žádný náznak, který by nazančoval existenci pozůstatků ohrazení.

Na ploše kopce bylo nalezeno několik drobných střepů, které lze rámcově řadit do pravěku, přesnější datování ale není možné. Spekulativní datování do mladší doby bronzové tak vychází pouze z podoby a polohy domnělého hradiště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika