mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Doubravčice / Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy

GPS: 50°0'57.98"N; 14°48'17.65"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Zámcích
Pusté Zámky
Staré Zámky
Na Starých Zámkách
Šember

-----------------------------------------------

Kulturní památka

číslo ÚSKP: 36638/2-902Doubravčice

Hradiště se nachází jihovýchodně od obce Doubravčice na dlouhé ostrožně nad pravým břehem říčky Divoká Šembera.

Je pravděpodobné, že místo bylo opevněno již v době bronzové. Výrazné hradiště tu vyrostlo v době halštatské. Opevněná plocha včetně dochovaných fortifikací byla obnovena v raném středověku a špička ostrožny posloužila pro stavbu středověkého hradu Šember.

Ostrožna je přístupná pouze z jihu, z ostatních stran stačilo lehké opevnění, vzhledem k příkrému srázu. Ostrožnu sklánějící se od jihu k severu přetíná několik valů a příkopů. Úplnou špičku zaujímá zřícenina hradu Šember, poté šíjový příkop patřící k opevnění hradu.

Zde pravděpodobně byla i původní akropole. Následuje mohutný slovanský val vysoký 3m s příkopem 3m hlubokým. Hned za ním je vtipně využit starší halštatský val s příkopem jen o málo menším než val slovanský. Střední valové pásmo je přičítáno halštatskému období, opět se jedná o val doplněný vnějším příkopem. Má podobu terénní vlny. Vnější val je vysoký až 4m s příkopem až 3m hloubokým. Je původně halštatský a v raném středověku byla na bermě postavena hradba nová. Nepatrné pozůstatky dalších vnějších valů jsou pozorovatelné v hustém lese na místě, kde ostrožna přechází do širšího terénu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika