Doubravčice

Hradiště se nachází jihovýchodně od obce Doubravčice na dlouhé ostrožně nad pravým břehem říčky Divoká Šembera.

Je pravděpodobné, že místo bylo opevněno již v době bronzové. Výrazné hradiště tu vyrostlo v době halštatské. Opevněná plocha včetně dochovaných fortifikací byla obnovena v raném středověku a špička ostrožny posloužila pro stavbu středověkého hradu Šember.

Ostrožna je přístupná pouze z jihu, z ostatních stran stačilo lehké opevnění, vzhledem k příkrému srázu. Ostrožnu sklánějící se od jihu k severu přetíná několik valů a příkopů. Úplnou špičku zaujímá zřícenina hradu Šember, poté šíjový příkop patřící k opevnění hradu.

Zde pravděpodobně byla i původní akropole. Následuje mohutný slovanský val vysoký 3m s příkopem 3m hlubokým. Hned za ním je vtipně využit starší halštatský val s příkopem jen o málo menším než val slovanský. Střední valové pásmo je přičítáno halštatskému období, opět se jedná o val doplněný vnějším příkopem. Má podobu terénní vlny. Vnější val je vysoký až 4m s příkopem až 3m hloubokým. Je původně halštatský a v raném středověku byla na bermě postavena hradba nová. Nepatrné pozůstatky dalších vnějších valů jsou pozorovatelné v hustém lese na místě, kde ostrožna přechází do širšího terénu.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Doubravčice / Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy

GPS: 50°0'57.98"N; 14°48'17.65"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Zámcích
Pusté Zámky
Staré Zámky
Na Starých Zámkách
Šember

-----------------------------------------------

Kulturní památka

číslo ÚSKP: 36638/2-902


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika