mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav ,Mělník
Katastrální území: Doubravice / Nosálov

GPS: 50°27'40.637"N, 14°43'16.291"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Sellnerovo hradiště
Na Trnovsku
Na Kamenici
Švédské šance
Hradiště
Nosálovská špička

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34330/2-1780Doubravice - Nosálov

Dlouhá a úzká ostrožna s velkým převýšením a téměř kolmými srázy se nachází mezi Strenickým potokem a Žákovou roklí na katastrech obcí Doubravice a Nosálov. Opevnění je známo především pod názvem Sellnerovo hradiště.

Ostrožna je přepažena dvěma příčnými valy. Takto vymezená plocha dosahuje délky 265m a největší šířky 75m. Vzhledem k tomu, že většina hradiště je velmi úzká, dosahuje plocha pouhých 0,6ha. Val nad opyší je asi 0,5m vysoký a přepažuje ostrožnu v místě širokém pouhých 20m. Je doplněn příkopem 3 - 4m širokým a 1m hlubokým. Vnější val je mnohem mohutnější s rozměry 2m výška, 9m šířka. Dlouhý je necelých 80m a průběh má obloukovitě zalomený. V severovýchodní části se na jeho koruně nachází 2x2m velká zahloupenina. V literatuře se uvažuje ještě o třetím valu zhruba na hranici lesa - jehož existence je údajně nepravděpodobná. Mám však k dispozici leteckou fotografii, kde jsou zřetelně vidět příznaky dvou příkopů přepažující ostrožnu ve vzdálenosti 80 resp. 210m od hranice lesa. Opevněná plocha by tedy přesáhla 2ha. V tom případě by se jednalo nepochybně o hradiště a jeho dataci by odhalil až žádoucí archeologický průzkum.

Datování je nejisté a pohybuje se v rozmezí raný až vrcholný středověk. Zdá se, že zde není přítomna kulturní vrstva. Objekt může být jak hradištěm, tak středověkým refungiem pro okolní obyvatelstvo.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika