mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Doubravice

GPS: 49°37'56.54"N; 14°24'38.08"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Pačíska
Pačická horaDoubravice - Pačíska

Lokalita se nachází jihozápadně od obce Doubravice na kopci Pačíska.

Na vrcholu kopce je velice zajímavá fortifikace, která si zasluhuje pozornost. Okolo vrcholu se nachází mohutné opevnění, které není v severovýchodní části dokončeno. Nízký val doplňuje mohutný vnitřní příkop.

Pokusy o datování do halštatského období nemají oporu v datovatelných nálezech. V literatuře lze také najít datování do raného středověku, ani to však není příliš pravděpodobné. Opevnění jsem navštívil několikrát a nejpravděpodobnější se mi jeví jeho vrcholně středověké stáří. V tom případě by šlo o rozestavěnou tvrz, možná hrad. Na jednom místě vystupuje z valu nenápadný fragment zdiva.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika