mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Katastrální území: Drahovice

GPS: Akropole 50°14'8.033"N, 12°54'29.983"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Soví SkálaDrahovice

Na pravém břehu Ohře, na skále nad silnicí z Karlových Varů do Kyselky se nachází skromné pozůstatky hradiště z pozdní doby bronzové.

Hradiště zaujalo nevelký ostroh, který je ze severní a západní straně ohraničen skálou klesající do údolí Ohře. Na jižní straně je sráz do rokle je také nepřístupně strmý. Z údolí Ohře je skalní masiv, nazývaný Soví skála velmi dominantní. Přístup vede pouze od východu, přes úzké sedlo, které téměř nahrazuje příkop. Za sedlem se nachází nevelké homolovité jádro, které bylo chráněno valem.

Při archeologické sondáži byla zjištěna kulturní vrstva, kůlové jamky, žlaby a zahloubená chata. Také byla nalezena keramika, bronzové předměty a dokonce nádoba z kůry a pozůstatky dřev. Před opevněním z doby bronzové zde lidé pobývali také v eneolitu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika