Dřevčice

Na jazykovité ostrožně severně od obce Dřevčice se nalézá hradiště z doby halštatské.

Ostrožna však byla osídlena již v mladším neolitu, eneolitu, době bronzové a posléze i v době laténské. Konec ostrožny je poníčen lomem. Na severu, západu a jihu padají strmé srázy do údolí Vinořského potoka a tak jediná potřeba fortifikace byla na východní straně.

V halštatu ji chránila trojice příkopů. Akropoli o neceleém hektaru v západní části ostrožny vymezoval dvojitý příkop. Paraelně běžící hrotité příkopy měly šířku 6m a hloubku 1,7m. Třetí, o něco menší příkop, přepažoval ostrožnu o další 130m dále a vymezoval celkovou plochu 2,2ha. Před hradištěm byl osídlen prostor o výměře 10ha.

Místo je zemědělsky obděláváno a na poli lze povrchovým sběrem najít velké množství keramiky různých pravěkých období.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Dřevčice u Brandýsa nad Labem

GPS: 50°10'20.93"N; 14°37'28.67"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Za Humny


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika