mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Slaný
Katastrální území: Dřínov u Zlonic

GPS: 50°16'20.72"N; 14°4'51.86"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Na HradištiDřínov

Poloha Na Hradišti, či Hradiště se nachází východně od obce Dřínov a jižně od Zlonic. Jedná se o tabulovitou vyvýšeninu západo-východní orientace.

Podle místní tradice se zde nacházel vrcholně středověký hrad, jehož pozůstatky v podobě vyoraných širokých zdí měly být tpatrné ještě v 19.století. Nepravidelně kruhové opevnění (150x110 m) mělo zaujímalo západní část vyvýšeniny (296 mnm). Strmý sráz lokalitu vymezuje z jižní strany, zbylé strany jsou pozvolnější, směrem k východu navazuje plocha tabulovité vyvýšeniny. Na některých mapách jsou nepatrně zřetelné linie, které však s případným opevněním nemusí nijak souviset.

Datování tohoto zatím nepotvrzeného hradiště je nejisté, podle Sedláška se jednalo o slovanské hradiště, vyloučeno není ani případné pravěké stáří. Z okolí jsou známy nálezy z doby kamené a především z doby bronzové, z nich dva jsou přímo z polohy Na Hradišti. Na celé ploše návrší se s vyjímkou jižní strmé stráně dlouhodobě intenzivě hospodaří. Za současného stavu nelze lokalitu považovat za hradiště, lokalita je ale vhodná k provedení výzkumu za použití nedestruktivních metod.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika