mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Katastrální území: Dvory u Lažišť

GPS: 49°2'1.117"N, 13°56'46.914"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště

--------------------------------------------------

 

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30643/3-3557

 

 Dvory

Na ostrohu nad levým břehem Blanice, v místech kde se do Blanice vlévá Žárovenský potok se údajně nachází místo starého hradiště.

Ostroh je od západu a východu vymezený strmými svahy k vodotečím, k jihu klesá opyš, která končí skalním bradlem nad meandrem Žarovenského potoka. Severní strana je přístupná téměř po rovině a proto musela být zajištěna fortifikací. Z té se do dnešních dnů dochovaly dva obloukovitě vedené valy s vnějšími příkopy. Vymezují plochu o velikosti zhruba 1ha, která mohla být zvětšena o plochu opyše až téměř na 2ha. Valy jsou protnuty dvěmi cestami a mohutnější vnitřní val dosahuje výšky až 4m. V porušení cestami lze pozorovat hlinito-kamenitou destrukci hradby. Ve vrcholném středověku byla v zadní části ostrohu (nad opyší), postavena tvrz, po které se dochoval asi 2m vysoký vyvýšený pahorek, na kterém lze pozorovat stopy po dvou budovách, dříve byl patrný i baštovitý útvar na západní straně pahorku. Vzhledem k tomu, že pahorek po tvrzi není od okolního terénu nijak oddělen, musela veškerá obrana spočívat na 65m vzdáleném šíjovém opevnění.

Kromě vrcholně středověkých nálezů jsou z lokality známy i raně středověké nálezy, lze tedy spekulovat o větším stáří vnějšího opevnění, jehož podoba není pro vrcholný středověk úplně typická. Objevil se i názor na pravěké stáří čelní fortifikace.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika