mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-sever
Katastrální území: Dýšina

GPS: 49°45'39.551"N, 13°30'48.268"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště



Dýšina

V lese Kokotsko, nedaleko mohylníku z doby bronzové se nachází vrch Hradiště. Leží severně od zatopeného Ejpovického lomu a na jeho vrcholové partii se rozkládá hradiště z mladší doby bronzové? a pozdní doby halštatské.

Vrchol je ve formě skalního suku a je zcela nepřístupný od severovýchodu po jihozápad. Skalní stěna je téměř kolmá a tak zbývalo opevnit pouze zbývající část obvodu.

Nevýrazný kamenný val tak ohraničuje vrcholovou partii prudce klesající k jihovýchodu. Pod vrcholem se nalézá možné předhradí, jehož opevnění nebylo zaznamenáno.

Pocházejí z něj ale střepy připomínající knovízkou keramiku, stejně tak i keramiku halštatskou v kulturní vrstvě, která na akropoli zjištěna nebyla.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika