mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Hradec Králové
Katastrální území: Holohlavy

GPS: 50°18'38.9"N; 15°51'40.51"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Ralka
Na ŠafraniciHolohlavy

Hradiště, hrazená osada z mladší doby bronzové, nebo pouze neopevněné sídliště doby bronzové v superpozici s polním opevněním z 18.století.

Stopy na povrchu nejsou nijak viditelné, dokonce byla výrazně změněna i konfigurace terénu. Lokalita leží v těsném sousedství silnice z Holohlav na Jaroměř. Při stavbě vodojemu přišel na řadu záchranný výzkum a ten odhalil průběh příkopu. Podle terénních příznaků se jeví jako pravděpodobné, že je součást opevnění, jehož stopy byly setřeny intenzivní zemědělskou a průmyslovou činností. Vzhledem k výrazným nálezům příslušícím především lužické kultuře bývá uvažováno o opevněném sídlišti, či přímo hradišti.

Na mapě 1.josefského mapování je ve stejném místě zachyce objekt vojenského polního opevnění z 18.století. Je možné, snad i pravděpodobné, že příkop patří tomuto opevnění, které bylo zbudováno na místě mladobronzového sídliště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika