mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Niměřice

GPS: Akropole 50°24'18.585"N, 14°47'54.508"E
Val: 50°24'20.509"N, 14°47'44.127"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Za ovčínem
OvčínHorní Cetno

Konec úzké ostrožny, ohraničené údolím Strenického potoka a jeho bezejmenného přítoku, se jmenuje Ovčín. Leží v severní části obce Horní Cetno.

V těchto místech pravděpodobně stálo hradiště?, prozatím přesněji nedatované. Ohrazená plocha zaujímala 2,7ha. Ostrožna je přístupná pouze od západu, kde ji přetínal dnes již téměř rozoraný příčný val o délce 55m, vzdálený 270m od konce ostrožny. Jeho dnešní výška činí pouhých 30cm, při šířce 8-10m. Většina vnitřní plochy je zastavěna hospodářskými a obytnými budovami.

Povrchovými sběry byly získány zlomky keramiky různého stáří, neolitické (lengyel), z doby bronzové (lužická), halštatské a raně středověké (8.-9.století).


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika