mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Domažlice
Katastrální území: Horšovský Týn

GPS: 49°31'46.634"N, 12°56'33.804"EHoršovský Týn

V místech dnešního hradu Horšovský Týn byla dříve skalnatá ostrožna.

Přístupná byla od severu. Od západu ji ohraničoval skalnatý sráz ke Křakovskému potoku, který se jihozápadně pod ostrožnou vléval do Radbuzy. Sráz k ní ohraničoval ostrožnu od jihu a jihovýchodu.

Místo o výměře 0,5ha bylo osídleno již v mezolitu, eneolitu a v pozdním halštatu. Fortifikace z těchto období nebyla zachycena. Jinak je tomu u opevnění pocházejícím z raného středověku.

Archeologickým výzkumem bylo zachyceno mladohradištní dřevěné opevnění na hraně ostrožny. Pravděpodobně opevňovalo zdejší biskupský dvůr, který byl později nahrazen hradem. Stavba hradu, později přestavovaného na zámek zcela změnila celé okolí. Výrazně se změnila i celková terénní situace a ze staršího opevnění se tak nad povrchem nic nezachovalo.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika