mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Hostim u Berouna

GPS: 49°57'4.49"N; 14°7'37"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Kozel
Na Kozle
V Kozlu
Na Hradišti
Hradby

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33659/2-420

 Hostim

Pravěké? a raně středověké hradiště na velkém ostrohu nad soutokem Berounky a Loděnice (Kačáku).

Hradiště bylo zřejmě trojdílné a zaujímalo plochu téměř 15ha. Ze západu, jihu a východu byl areál akropole a prvního předhradí nepřístupný.

Ze severu jsou vedeny tři opevňovací linie příčných valů. Vnější z nich v délce 660m v severní části a 165m v západním úseku je částečně poškozen. Nejlépe zachovaná je severovýchodní část, místy dosahuje až pětimetrové výše. Naopak na severozápadě je val poškozen stavbou novověkých pevnůstek pražské obrané čáry. Střední fortifikační linie je 400m dlouhá a místy vysoká až 1,5m. Pochází z 9.století a je pozůstatkem hradby dřevohlinité konstrukce. Vnitřní opevnění probíhá v nejužším místě ostrožny a má délku 134m. Výška 1,2m. Je možné, že tento val je pozůstatkem opevnění z pozdní doby kamenné, případně střední doby bronzové. Jedinou jistě datovanou částí opevnění je střední val - pozůstatek hradby z 10.století.

Je pravděpodobné, že vnější val má stejné stáří a Slované se zde opevnili na starší pravěké pevnosti. Podle nálezů osídlené v pozdní době kamenné a později ve střední době bronzové.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika