mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Podolí u Mnichova Hradiště

GPS: Akropolež 50°33'26.622"N, 15°0'46.223"E
Val 50°33'24.469"N, 15°0'48.687"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Podolí
Hradec
Hráz

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29308/2-1793Hradec nad Jizerou

Hradiště na rychle se rozšiřující ostrožně nad pravým břehem Jizery.

Ostrožnu vymezuje strmý sráz k Jizeře od severovýchodní po severozápadní stranu. Převýšení nad tokem dosahuje 20m. Od severozápadu k jihozápadu padá sráz do rokle, která se na jihu kolmo napojuje k další rokli, která zaniká jižně pod hradištěm.

Trojúhelníkovou ostrožnu z přístupné jihovýchodní strany přepažuje obranná linie, která se skládá z valu a vnějšího příkopu. V jižní části se val stáčí nad roklí k severozápadu a dále vede nad hranou srázu dalších zhruba 50m. Nad roklí již příkop neprobíhá. Celková opevněná plocha dosahuje 1,5ha. Dnešní torzo hradby v podobě valu má rozdílnou výšku, v nejlépe dochované části dosahuje až 3m a 8m šířky. Příkop je dnes téměř neznatelný. Hradba měla dvě fáze, původně byla dřevohlinitá, poté byla přestavěna a doplněna čelní kamennou zdí. Dosahovala šířky 5m a vnější příkop byl hluboký až 3m a široký 8m.

Hradiště je datováno do 9. a počátku 10.století. Pravděpodobně střežilo důležitý brod přes Jizeru, který se nachází přímo pod hradištěm.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika