Hradec nad Jizerou

Hradiště na rychle se rozšiřující ostrožně nad pravým břehem Jizery.

Ostrožnu vymezuje strmý sráz k Jizeře od severovýchodní po severozápadní stranu. Převýšení nad tokem dosahuje 20m. Od severozápadu k jihozápadu padá sráz do rokle, která se na jihu kolmo napojuje k další rokli, která zaniká jižně pod hradištěm.

Trojúhelníkovou ostrožnu z přístupné jihovýchodní strany přepažuje obranná linie, která se skládá z valu a vnějšího příkopu. V jižní části se val stáčí nad roklí k severozápadu a dále vede nad hranou srázu dalších zhruba 50m. Nad roklí již příkop neprobíhá. Celková opevněná plocha dosahuje 1,5ha. Dnešní torzo hradby v podobě valu má rozdílnou výšku, v nejlépe dochované části dosahuje až 3m a 8m šířky. Příkop je dnes téměř neznatelný. Hradba měla dvě fáze, původně byla dřevohlinitá, poté byla přestavěna a doplněna čelní kamennou zdí. Dosahovala šířky 5m a vnější příkop byl hluboký až 3m a široký 8m.

Hradiště je datováno do 9. a počátku 10.století. Pravděpodobně střežilo důležitý brod přes Jizeru, který se nachází přímo pod hradištěm.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Podolí u Mnichova Hradiště

GPS: Akropolež 50°33'26.622"N, 15°0'46.223"E
Val 50°33'24.469"N, 15°0'48.687"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Podolí
Hradec
Hráz

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29308/2-1793


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika