mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Ctiboř

GPS: 49°44'18.983"N, 14°55'0.895"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30823/2-16Hrádek

Ves Hrádek se nachází na výrazném ostrohu nad říčkou Blanicí. Severovýchodní část vsi s kostelem se nachází v nejvyšší části, starší vlastivědná literatura do těchto míst kladla raně středověké hradiště. S jistou mírou rezervovanosti, ale povětšinou kladně sem klade hradiště i odborná literatura, hradiště je dokonce prohlášeno i za kulturní památku.

Nejvyšší část ostrohu zaujímá areál raně gotického kostela sv.Matouše a plocha protáhlé návsi s obvodovou zástavbou. Ostroh je od jihovýchodu vymezen strmým srázem k Blanici, Na východní straně se terén sklání k sníženému prostoru ohraničenému meandrem říčky. Na severozápadní straně není sráz příliš strmý a jihozápadní úzká strana je přístupná po rovině. Rozsah domnělého hradiště bývá na přístupné západní straně vymezen sníženinou, kterou dnes prochází asfaltová silnice. S opevněním hradiště bývala spojována terénní hrana na severovýchodě, za kostelem. Nachází se zde terénní stupeň vysoký asi 2-3m, který vede do oblouku.

Existence zdejšího hradiště je pouze hypotetická a po podrobném průzkumu terénu lze říci, že je nepravděpodobná. Název vsi Hrádek pochází patrně ze zaniklého vrcholně středověkého panského sídla, které stávalo v blízkosti kostela. Zhruba 200m severně od kostela se nachází zaniklá tvrz zvaná Kočičí zámek.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika