mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Ctiboř

GPS: 49°44'18.983"N, 14°55'0.895"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30823/2-16Hrádek

Ves Hrádek se nachází na výrazném ostrohu nad říčkou Blanicí. Severovýchodní část vsi s kostelem se nachází v nejvyšší části, starší vlastivědná literatura do těchto míst kladla raně středověké hradiště. S jistou mírou rezervovanosti, ale povětšinou kladně sem klade hradiště i odborná literatura, hradiště je dokonce prohlášeno i za kulturní památku.

Nejvyšší část ostrohu zaujímá areál raně gotického kostela sv.Matouše a plocha protáhlé návsi s obvodovou zástavbou. Ostroh je od jihovýchodu vymezen strmým srázem k Blanici, Na východní straně se terén sklání k sníženému prostoru ohraničenému meandrem říčky. Na severozápadní straně není sráz příliš strmý a jihozápadní úzká strana je přístupná po rovině. Rozsah domnělého hradiště bývá na přístupné západní straně vymezen sníženinou, kterou dnes prochází asfaltová silnice. S opevněním hradiště bývala spojována terénní hrana na severovýchodě, za kostelem. Nachází se zde terénní stupeň vysoký asi 2-3m, který vede do oblouku.

Existence zdejšího hradiště je pouze hypotetická a po podrobném průzkumu terénu lze říci, že je nepravděpodobná. Název vsi Hrádek pochází patrně ze zaniklého vrcholně středověkého panského sídla, které stávalo v blízkosti kostela. Zhruba 200m severně od kostela se nachází zaniklá tvrz zvaná Kočičí zámek.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika