mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Hradiště

GPS: Akropole 49°41'8.914"N, 14°51'21.009"E
příkop přes opyš 49°41'9.645"N, 14°51'22.978"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25867/2-271Hradiště (okr. Benešov)

Na ostře modelované jazykovité ostrožně východně od obce Hradiště se snad nacházelo raně středověké hradiště.

Ostrožna je od jihu vymezena strmým srázem občas přecházejícím až do skalní stěny nad řekou Blanicí. Převýšení nad řekou činí až 40m. Na severu padá strmý sráz do mělčího údolí bezejmenného potoka, který se do Blanice vlévá východně pod ostrožnou. Směrem na západ se ostrožna pomalu rozšiřuje. Na východě přechází do úzké skalní opyše, která klesá k soutoku.

Po opyši byla vrcholová plošina přístupná, proto zde muselo stát opevnění. Příkop zde byl zachycen leteckou prospekcí a před jeho průběhem se nachází mírná terasa, snad pozůstatek staré hradby. Délka hradiště není známá, neboť doposud nebylo zachyceno místo přepažení ostrožny na západní straně. Patrně se nacházelo v místech dnešní cesty ke kostelu Nejsvětější Trojice. Ten může být pozůstatkem původní hradištní zástavby. Stojí uprostřed ostrožny, mimo zástavbu a dnes má gotickou podobu, za jeho nejstarší část je považována severní zeď. Úprava cesty a terasa s ní související bývá někdy spojována s pozůstatkem opevnění, potvrdit to může jen archeologický průzkum.

Z plochy předpokládaného hradiště pochází množství keramiky z 11. - 13.století. S hradištěm může souviset i zpráva o opevnění z roku 1289, kdy zde mohla stát tvrz. Souvislost této zprávy se zdejší lokalitou je však v poslední době zpochybňována


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika