mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Hradiště u Písku

GPS: 49°18'17.040"N, 14°7'15.935"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradišťský vrch
Hradiště
StřelniceHradiště u Písku

Na vrcholu Hradišťského vrchu, který se nalézá severozápadně od obce Hradiště a západně od Písku, leží nenápadné pozůstatky hradiště z mladší doby bronzové.

Vrch obtéká ze západní a severní strany řeka Otava a sráz k řece je poměrně příkrý. Opevnění však zaujalo pouze vrcholovou plošinu, a strmé svahy nijak nevyužilo. Plošina byla vymezena hradbou po celém obvodu do tvaru nepravidelného oválu o výměře 2,7ha. Na severozápadě vybíhá nevelký výběžek, který byl k hlavnímu opevnění přihrazen a patrně plnil funkci předhradí o rozloze zhruba 0,6ha. Opevnění v podobě kamenohlinitého valu dosahuje délky 620m, dnes je ale patrný pouze v některých úsecích. Nejčastěji se jedná o pouhou terénní hranu, často výrazně poškozenou a mizející. Valovité úseky se nacházejí především na jihozápadní straně. Většina kamenů, ze kterých se skládala hradba, byla vytěžena na stavbu města Písku. Opevnění předhradí je v terénu patrné pouze v nevelkých úsecích mírné terénní hrany. Celá lokalita je poškozena četnými lomy a na části předhradí se nachází jen těžko prostupný les.

Archeologickým zkoumáním byly zachyceny fragmenty po osídlení ze starší doby bronzové, z mladší doby bronzové, ve které patrně vzniklo opevnění a z doby laténské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika