mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Hradištko u Sadské

GPS: 50°9'59.556"N, 14°56'8.886"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradišťko
Na Ohrádkách
Na Vohrádkách
Ve Vohrádkách
V OhradáchHradištko (okr.Nymburk)

Dnešní obec Hradištko se rozkládá na místě dosud nedatovaného hradiště.

Dnešní terén už jen vzdáleně připomíná situaci z dřívějších dob. Labe zde původně obtékalo plochu dnešního jádra obce ze tří stran. Převýšení nad tokem Labe bylo až několik metrů. Pouze jižní strana byla přístupná, J.L.Píč zde v roce 1891 popisuje val s vnějším příkopem probíhající v délce 210m. Pozůstatky po této fortifikaci setřel hospodářský provoz a poté výstavba v obci. Měla se nacházet u místa s názvem Na Vohrádkách, což je prostor zhruba uprostřed dnešní vsi. V dnešní parcelaci obce je stále patrná původní dispozice. Severně od středu obce prochází západo-východním směrem nevýrazná terasa, která by mohla být pozůstatkem po fortifikaci. Vnitřní plocha mezi terasou a původním tokem Labe činí zhruba 8ha, až k prostoru dříve zvanému Na Vohrádkách by dosahovala až 13ha. Podle konfigurace terénu a parcelace obce lze spekulovat o možnosti, že severní část prostoru, až k dnešní terénní vlně byla akropole. Jižní část k místům, kde Píč popisuje val by pak byla předhradím.

Z prostoru obce jsou známy nálezy z mladší doby hradištní.

V 50.letech 20.století byl kousek za okrajem lesa v trati Chobot identifikován umělý valovitý útvar s vnějším náznakem příkopu. Může se jednat o pozůstatky ohrazení druhého předhradí. Opevněná plocha by pak dosahovala až 40ha. Spíše se však jedná o pozůstatek hráze proti záplavám, nebo o jiný objekt související s regulací Labe, která probíhala ve více etapách od poloviny 19.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika