mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Sedlec u Mšena

GPS: 50°25'49.06"N; 14°35'6.63"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Za Hradskem
Hrazko
Canburg?

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27051/2-1452Hradsko

Nad Kokořínským dolem na mohutném terénním bloku, který je s okolím spojen pouze úzkou šíjí, na které je vesnice Hradsko, se nachází veliké hradiště.

Lidé zde žili již od neolitu. První opevnění lehčí konstrukce zde vyrostlo v pozdní době bronzové. Největší opevnění vybudovali Slované v raném středověku.

Vzhledem k ideálním přírodním podmínkám stačilo zabezpečit pouze 70m širokou přístupovou šíji ze severovýchodního směru. Zbytek obvodu 9,3ha veliké plochy tvoří strmý skalnatý sráz s převýšením 100m. Jediné místo možného dalšího přístupu představuje strmá rokle Ráč, která byla využívána jakožto přístup k vodnímu zdroji. Slovanské opevnění tvořily dvě linie (možná nebyly současné, ale jedna nahradila druhou). Vnější z nich z 9.století vedla obloukem přes dnešní náves, dnes je sotva znatelná. Doplňoval jí vnější příkop. Vnitřní hradba je také již sotva viditelná a to v důsledku intenzivní zemědělské činnosti. Vede západně od vsi a má podobu vysoké meze. Vybudována byla v 11.století a její šíře dosahovala stejně jako u vnější hradby až 14m.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika